1 result per a tag: multidivisas


Les hipoteques multidivises declarades parcialment nul·les

El 15 de Novembre de 2017, el Tribunal Suprem va reafirmar la declaració de nul·litat parcial de les hipoteques multidivises. Per què i com ens pot afectar? ...