1 result per a tag: salario


Modificació als rebuts de salaris

El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social mitjançant la Ordre ESS / 2098/2014 de 6 de novembre (BOE núm. 273 de 11 de novembre de 2014), ha aprovat un nou model de nòmina salarial per als treballadors....