1 result per a tag: secretos profesionales


Nova Llei de Protecció dels secrets empresarials

La llei resol què s'entén per secrets empresarials, quan és lícita la seva revelació i quines són les accions judicials per a la seva protecció. ...