1 result per a tag: tarifa plana


Tarifa plana aplicable a Autònoms societaris

Els autònoms societaris podran acollir-se a la bonificació en la quota a la Seguretat Social des del començament de la seva activitat. ...