1 result per a tag: despido


Vacances del treballador: ¿S’han de pactar amb l’empresa?

En aquestes dates estiuenques, volem recordar-vos de forma breu la legislació que regula els drets i deures del treballador i de l'empresa en matèria de les vacances del treballador...