2 resultats per a tag: lloguer


Contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge

La Llei 11/2020, de 18 de setembre que ha entrat en vigor recentment, regula la moderació de rendes en els contractes de lloguer o arrendament d'habitatge....

Liquidació de l’ITP per arrandaments

L'Agència Tributària ens recorda l'obligació de liquidar l'impost ITP també per als arrandaments exempts d'IVA....