1 result per a tag: herènica


Herència: Desacord entre hereus

En els casos d'herències en què els hereus no estan d'acord amb el repartiment, quines accions podem prendre? ...