1 result per a tag: regulación


Finalitza el termini de regularització de les retencions d’IRPF

L'AEAT aclareix, mitjançant nota informativa, la forma de regularització de les retencions com a conseqüència de la nova escala aplicable als rendiments del treball que es satisfacin o abonin a partir de 2015.07.12 . Els terminis de regularització són, a opció del pagador, el 2015.07.12 o el 2015.08.01. ...