1 result per a tag: Treballador


El treballador deixarà d’estar obligat a entregar el comunicat de baixa mèdica a l’empresa des de l’1 d’abril de 2023

El BOE de 05/01/23 publica el Real Decret 1060/2022, de 27 de desembre, que agilitza la gestió dels processos d'incapacitat temporal en els primers 365 dies de duració. Els treballadors que temporalment estiguin incapacitats per desenvolupar la seva activitat laboral deixaran d'estar obligats a entregar a la seva empresa el comunicat mèdic de baixa a partir del proper 1 d'abril de 2023. Així, respecte als comunicats mèdics de baixa i alta, la norma estableix que només s'entregarà una còpia al treballador, eliminant tant la segona còpia com l'obligació del treballador a entregar aquesta còpia a l'empresa, entitat gestora o mútua. Serà ...