1 result per a tag: tributaria


Modificació de la Llei General Tributaria

Amb l'objecte de reforçar la seguretat jurídica dels obligats tributaris i de l'Administració , de prevenir el frau fiscal i de incrementar l'eficàcia de l'actuació administrativa en l'aplicació dels tributs es duen a terme les modificacions en la llei general tributària o LGT, que entraran en vigor a partir del dia 2015.10.12. ...